Řády, stanovy, vyhlášky

Rybářský řád
ze dne 1. ledna 2012

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého rybářského svazu.

Stanovy Českého rybářského svazu
schváleny usnesením XIII. sněmu ČRS dne 20.11.2010

platné po X. sněmu ČRS konaném dne 20. 11. 2004

Jednací řád Českého rybářského svazu
schválen Radou ČRS dne 10.2.2011

Republiková rada Českého rybářského svazu (dále jen „Svaz“) vydává podle § 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu (dále jen „Stanovy“) tento Jednací řád Českého rybářského svazu (dále jen „Jednací řád“):

Zákon o rybářství 99/2004 Sb.
ze dne 10. února 2004

o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů.

Vyhláška
prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb.

k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Český svaz
organizace most
Budovatelů
Most, PSČ 434 01
pondělí: 9:30 - 16:00
středa: 9:30 - 16:00
přestávka: 12:00 - 12:30
Sekretariát:
tel. xxx xxx xxx
most@seznam.cz
Partneři